Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Projekt wybrany do dofinansowania ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny

Informujemy, że w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16 został wybrany projekt pt. "Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja".


Wnioski przekazane do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 , Poddziałaniu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób...


Ruszają kolejne konkursy z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 29 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 720 118 527,15 zł