Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów konkursie nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 dla Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...


Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15

Zarząd Województwa Śląskiego 24.05.2016 r. uchwałą nr 946/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania...


Ogłoszono nabory dla konkursów nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 oraz nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 218 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 715 211 406,61 zł