Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Informujemy, że zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursach RIT/ZIT dotyczących szkolnictwa zawodowego.  


Składanie wniosku o płatność

UWAGA: Na chwilę obecną w systemie LSI 2014 nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność bezpośrednio poprzez przycisk SEKAP


Wyniki konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16 Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

Publikujemy wyniki konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16 oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 716 015 306,34 zł