Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie z Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT PŁN (RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16)

Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie.


Wnioski złożone w konkursach w ramach Poddziałania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 736 294 710,22 zł