Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dotyczącego kształcenia zawodowego osób dorosłych

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 .


Konkurs dotacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin" - roztrzygnięty!

20 września 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów...


Wybrane do dofinansowania projekty w konkursie dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT PŁN

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 736 294 710,22 zł