Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że  zaplanowane na czerwiec rozstrzygnięcie konkursu  dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne...


Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nr  RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15   nastąpi w lipcu 2016 r.


Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 (RIT Subregionu Północnego) - zakończenie konkursu na etapie oceny formalnej

Informujemy, że konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, został rozstrzygnięty...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 218 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 715 211 406,61 zł